2016-2017 Akademik Programı

2016-2017 ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ AYLIK TOPLANTILARI

18 Ekim

WHO Sınıflamasında Üropatolojide Yenilikler

Dr. Dilek Ertoy Baydar (Prostat)

Dr. İpek Işık Gönül (Böbrek)

6 Aralık

WHO Santral Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflamasında Yenilikler

Dr. Figen Söylemezoğlu

10 Ocak

Pediatrik Gastrointestinal Patolojiye Yeni Katılan Antiteler

Dr. Arzu Ensari

11 Nisan

Tiroid Sitolojisinde Sorun yaratan Antiteler

Dr. Sezer Kulaçoğlu

Dr. Tolga Bağlan

9 Mayıs

Çapraz Olgular: Ankara Üniversitesi X GATA

– Numune Hastanesi X Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma hastanesi

  1. Gülşah Kaygusuz