Başkan ve Yönetim Kurulu

 

Başkan: Prof. Dr. Cenk SÖKMENSÜER  /  Hacettepe Üniversitesi

 

Başkan  Yardımcısı: Prof. Dr. Nesrin TURHAN  / Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Ankara Şehir Hastanesi

 

Sekreter: Doç. Dr. Gonca ÖZGÜN  / Başkent Üniversitesi

 

Sayman:  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ateş ÖZDEMİR / Hacettepe Üniversitesi

 

Üye: Prof. Dr. Berna SAVAŞ  /   Ankara Üniversitesi

 

Üye: Doç. Dr. Güldal ESENDAĞLI /   Gazi Üniversitesi

 

Üye: Doç. Dr. Aydan KILIÇARSLAN  /   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi