Başkan ve Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Işınsu KUZU  / Ankara Üniversitesi

 

Başkan  Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Özay GÖKÖZ  / Hacettepe Üniversitesi

 

Sekreter: Doç. Dr. Duygu KANKAYA  / Ankara Üniversitesi

 

Sayman: Uz. Dr. Deniz Ateş ÖZDEMİR / Hacettepe Üniversitesi

 

Üye: Doç. Dr. Ayşen TERZİ  /   Başkent Üniversitesi

 

Üye: Uz. Dr. Ayşegül ALTINBOĞA  /   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Üye: Doç. Dr. Evrim ÖNDER  /   Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi