Önceki Yönetim Kurulları

Yönetim Kurulu (2015-2017 Dönemi)

Başkan: Prof. Dr. Ayşe Dursun / Gazi Üniversitesi
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Özlem Erdem / Gazi Üniversitesi
Sekreter: Doç. Dr. Nesrin Turhan / Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayman: Yrd. Doç. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu / Hacettepe Üniversitesi
Üye: Doç. Dr. Nihan Haberal Reyhan / Başkent Üniversitesi
Üye: Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz / Ankara Üniversitesi
Üye: Uzm. Dr. Tuba Unal / Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Yönetim Kurulu (2013-2015 Dönemi)

Başkan: Prof.Dr. Gökhan Gedikoğlu
2. Başkan: Prof.Dr. Nalan Akyürek
Yazman: Uz. Dr. Ata Türker Arıkök
Sayman: Uz.Dr. Kemal Kösemehmetoğlu
Üye: Doç. Dr. Koray CEYHAN
Üye: Uz. Dr. Mehmet Doğan
Üye: Uz. Dr. Merih Tepeoğlu

 

Yönetim Kurulu (2011-2013 Dönemi)

Başkan: Prof.Dr. Murat Alper
Başkan Yrd. : Prof.Dr.Olcay Kandemir
Yazman: Uz.Dr. Demet Yılmazer
Sayman: Uz.Dr. Kemal Kösemehmetoğlu
Üye Koray Ceyhan
Üye Mehmet Doğan
Üye Ayper Kaçar

 

Yönetim Kurulu (2009-2011 Dönemi)

Dr Nural Erdoğan Ankara Üniversitesi Başkan
Dr Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi 2.Başkan
Dr Aylin OKÇU HEPER Ankara Üniversitesi  Sekreter
Dr Sevgen Önder Hacettepe Üniversitesi Sayaman
Dr Banu Bilezikçi  Başkent Üniversitesi  Tıp Fakültesi Patoloji Üye
Dr Sema Hücümenoğlu Ankara Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üye
Dr Gülüşan Ergül Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üye

Yönetim Kurulu (2007-2009 Dönemi)

 

Doç.Dr. Hüseyin Üstün,Başkan
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
Prof.Dr.Bülent Celasun, 2. Başkan
Başkent Üniversitesi, Patoloji ABD
Doç.Dr.Aylin Okçu Heper, Sekreter
Ankara Üniversitesi Tıp Fak., Patoloji ABD
Doç.Dr.Levent Albayrak, Sayman
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
Doç.Dr.Alp Usubutün, Üye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak., Patoloji ABD
Dr.Müzeyyen Astarcı, Üye
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
Dr.İpek Işık Gönül, Üye
Gazi Üniversitesi Tıp Fak., Patoloji ABD
Yönetim Kurulu (2005-2007 Dönemi)

Prof. Dr. Leyla Memis, Baskan
Gazi Üniversitesi Tip Fak. Patoloji ABD

Prof. Dr. Gülen Akyol, 2. Baskan
Gazi Üniversitesi Tip Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Pinar Firat, Sekreter
Hacettepe Üniversitesi Tip Fak. Patoloji ABD

Doç.Dr.Hüseyin Üstün, Sayman
Özel TDV 29 Mayis Hastanesi

Doç. Dr. Handan Özdemir, Üye
Baskent Üniversitesi Tip Fak. Patoloji ABD

Uz.Dr.Ünsal Han, Üye
Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Klinigi

Uz. Dr. Sezer Kulaçoglu, Üye
Ankara Numune Hastanesi, Patoloji Klinigi

Yönetim Kurulu (2001-2005 Dönemi)

Prof. Dr. Yücel Güngen, Başkan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD

Prof. Dr. Ayşe Dursun, 2. Başkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD

Prof. Dr. Arzu Sungur, Sekreter
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Levent ALBAYRAK, Sayman
Ankara Numune Hastanesi Patoloji Servisi

Doç. Dr. Esra Erden, Üye
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD

Prof. Dr. Beyhan Demirhan , Üye
Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Selda Seçkin, Üye
Numune Hastanesi Tıp Fak. Patoloji ABD

Yönetim Kurulu (1999-2001 Dönemi)

Prof. Dr. Leyla Memiş, Başkan
Gazi Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Serpil Dizbay Sak, 2. Başkan
Ankara Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Işınsu Kuzu, Yazman
Ankara Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Levent ALBAYRAK, Sayman
Ankara Numune Hastanesi Patoloji Servisi

Doç. Dr. Figen Söylemezoğlu, üye
Hacettepe Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Aylar Poyraz, üye
Gazi Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Dr. Sibel Orhun, üye
Acil Yardım Trafik Hastanesi Patoloji Servisi

Yönetim Kurulu (1997-1999 Dönemi)

Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ, Başkan
Hacettepe Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Fehmi AKSOY, 2. Başkan
Ankara Numune Hastanesi Patoloji Servisi

Doç. Dr. Bülent CELASUN, Yazman
GATA Patoloji ABD

Doç. Dr. Huseyin ÜSTÜN, Sayman
SB Ankara Hastanesi

Doç. Dr. Arzu ENSARI, üye
Ankara Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Doç. Dr. Gülen AKYOL, üye
Gazi Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD

Dr. Yeşim SAĞLICAN, üye
Onkoloji Hastanesi Patoloji Servisi