Patoloji Laboratuvarları için örnek “Panik Tanı Kriterleri Listesi”

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nca Patoloji Laboratuvarları “Panik Tanı Kriterleri” ile ilgili açıklama yayımlanmıştır;

(Hizmet Kalite Standartları Patoloji Hizmetleri Bölümünde 00.02.05.09.00 kodlu standartta belirtilen “Panik Tanı Kriterleri”ne İlişkin Açıklama)

PANİK TANI

Klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek (tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları tanımlar.

Patoloji Laboratuvarları için örnek “Panik Tanı Kriterleri Listesi”

 • Lökositoklastik vaskülit
 • Gebelik sonlandırılması
 • Küretaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması
 • Endometrium küretajında yağ
 • Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması
 • Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu
 • İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk
 • Beklenmeyen malignite
 • Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması
 • İmmün yetmezlikli hastada BOS
 • BAL sıvısında bakteri
 • Mantar viral inklüzyon
 • Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri  

Kaynak: Patoloji Dernekleri Federasyonu