ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Ankara Patoloji Derneği Genel Kurul Çağrısı

Ankara Patoloji Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı 20. 05. 2019 tarihinde saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana bilim Dalı toplantı salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27. 05. 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Derneğimiz üyelerine duyurulur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan kurulunun oluşturulması
 3. Dernek başkanının konuşması
 4. Patoloji Dernekleri Federasyonu için delege seçimi
 5. 2017-2018 yılları faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 6. 2017-2018 yılları denetim raporunun okunması ve ibrası
 7. 2017-2018 yılları Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının okunması ve ibrası
 8. 2019 yılı tahmini bütçesi üzerinde görüşmeler
 9. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi
 10. Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış