29. Ulusal Patoloji Kongresi’ne Asistan Kayıt Desteği

Ankara Patoloji Derneği, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak olan 29. Ulusal
Patoloji Kongresinde araştırma görevlilerine kongre kayıt desteği sağlayacaktır. Başvurular yönetim
kurulu tarafından değerlendirilecek uygun bulunan araştırma görevlilerine kabul yazısı iletilecektir.

Başvuru koşulları:

1- Kongre organizasyonuna (poster veya sözel) bildiri göndermiş ve bildirinin kabul
edilmiş olması,
2- Desteklenecek adayların Ankara Patoloji Derneği üyesi olması veya üyelik
başvurusunun 10 Ekim 2019’dan önce onaylanmış olması,
3- Destek için ekli formun doldurulması ve elektronik olarak Dernek Sekreteri Dr. Gonca
Özgün’e e-posta yolu ile (goncabarit@hotmail.com) iletilmiş olması gerekmektedir.
4- Son Başvuru tarihi : 10.10.2019.

Not: Aynı bildiri ile birden fazla kişi başvurusu kabul edilmeyecektir.

ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ

29. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ (23-26 Ekim 2019)

Başvuru Formu:

APD 29. ulusal kongre asistan desteği duyuru ve form