Mayıs 2021 archive

Salgın hastalık nedeniyle  İçişleri Bakalığının 14.04.2021 tarihli ve 6638sayılı genelgesi ve Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 14.04.2021 tarihli ve 2021/09 sayılı kararı doğrultusunda Ankara Patoloji Derneği  genel kurul toplantısı 17 Mayıs tarihinden sonraya ertelenmiştir.