APD 2022-23 Aylık Toplantı Programı

27 Eylül 2022

Açılış Toplantısı:

İz Bırakanlar: İlhan İMAMOĞLU

Dr. Ömer Uluoğlu 

29 Kasım 2022

Jinekopatolojide Frozen; Klinikopatolojik Korelasyon
Moderatör: Dr. Fazlı Erdoğan

27 Aralık 2022

Çapraz olgular: Gazi Üniversitesi/GATA – Ankara Üniversitesi/Şehir hastanesi
Moderatör: Dr. Nihan Haberal Reyhan

18-19 Şubat 2023

PAKO 1

18-19 Mart 2023

PAKO 2

25 Nisan 2023

Olgularla Yeni Renal Tümör Antiteleri
Moderatör: Dr. Berrak Gümüşkaya Öcal

30 Mayıs 2023

Küçük Yuvarlak Hücreli Tümörlerde EWSR1 FISH’in etkin kullanımı
Dr. Kemal Kösemehmetoğlu