Burs Başvuru

ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ KATILIM DESTEĞİ

Ankara Patoloji Derneği, araştırma görevlisi üyelerine 32. Ulusal Patoloji Kongresi için katılım desteği verecektir.

Başvuru şartları:

  • Ankara Patoloji Derneği üyesi olmak
  • Asistan olmak
  • Kongrede ilk isim sözlü bildirisi bulunmak

Burs desteği erken kayıt ücreti (1.750 TL) şeklinde olacak ve 15 kişi ile sınırlandırılacaktır.

Başvurular 10 Ekim 2023 tarihine kadar kabul edilecektir.

Başvurular Ankara Patoloji Derneği yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

Destek için Ankara Patoloji Derneği sekreterliğine (info@ankarapatolojidernegi.org) gönderilmesi gereken belgeler:

  1. Bildiri özeti
  2. Kongre bilimsel sekreteryası tarafından gönderilen bildiri kabul belgesi
  3. Kayıt belgesi
  4. Araştırma görevlisi olduğuna dair belge