Derneğimizin Tarihçesi

Dr. Fehmi AKSOY
Ankara Numune Hastanesi Patoloji Bölümü

(Bu yazı, Ankara Patoloji Derneği’nin 1996-1997 yılı bilimsel etkinlikleri içinde 21 Mart 1997 tarihinde Dr. Fehmi Aksoy tarafından verilen konferanstan özetlenmiştir).

Ankara’da Patoloji Derneği kurulması düsüncesinin ilk sahibi Doç.Dr.İlhan İmamoglu’dur. İlhan İmamoglu’nun öncülüğü ile 1967 Mart ayında Osman Nuri Aker, Aydın Akkaya, Orhan Bulay, Necati Eranıl, İlhan İmamoglu, Muharrem Köksal, Kamile Şevki Mutlu, Yaman Örs ve Mahir Pamukçu biraraya gelerek Ankara Patoloji Derneği’nin kurulması yönünde ilk adımı atmışlar, kısa bir süre sonra 28 kişilik bir Kurucular Kurulu’nca Ankara Patoloji Derneği kurulmuştur.

1980 yılında 12 Eylül darbesinden bütün kuruluşlar gibi Ankara Patoloji Derneği de etkilenmiş, birkaç yıl tüm etkinlikleri askıya alınmıştır. Dernek, bu kesinti dönemi dışında, tüzüğünde belirtilen amaçlarını, mesleki, bilimsel ve sosyal etkinliklerini yürütmektedir. Yirmisekiz kurucu üye ile yaşama atılan derneğin bugünkü üye sayısı 560 kadardır. Dernek, kuruluşundan bugüne gerçekleştirmekte olduğu yıllık kongre ve sempozyumların yanısıra, anma günleri, özel günler, kurslar düzenlemiştir.

İlki 1969’da yapılan sempozyumları 1973 yılındaki ilk Ulusal Patoloji Kongresi izlemiştir.. Bu kongrenin genel kurulunda alınan kararla sıra ile bir yıl kongre, bir yıl sempozyum yapılması; bu toplantıların Ankara Patoloji Derneği ve merkezi İstanbul’da bulunan Türk Patoloji Derneği tarafından sırayla düzenlenmesi, kongrelerin sırayla Ankara, İstanbul ve İzmir’de, sempozyumların da Tıp Fakültesi bulunan diğer illerde yapılması kararlaştırılmıştır.

Ege ve Çukurova Patoloji Derneklerinin kurulmasından sonra, 1996 Mayıs ayında dört derneğin yetkililerinin Ankara’da yaptıkları toplantıda, tabandan gelen istekler gözönüne alınarak, bilimsel etkinliklerin sayısının artırılması düsüncesi benimsenmiş ve her yıl ilkbaharda bir sempozyum, sonbaharda bir kongre düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

1974 yılı, Ankara Patoloji Dernegi’nin kısa geçmişindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu yıl PATOLOJİ BÜLTENİ, derneğin yayın organı olarak yayına başlamıştır. İlk sayının ilk makalesi Prof. Dr. Necati Eranıl tarafından yazılan “Nefronun Dejeneratif Değişiklikleri Hakkında” başlıklı yazı olmuştur. Meslekdaşlar arasında bilgi iletimi, aktarımı ve paylaşımı konusunda çok önemli bir görev üstlenen bu dergi çok büyük bir boşluğu doldurmuş, üstün nitelikli ve kaliteli bir yayın organı olarak yayınlanmaya devam ederken, dernek faaliyetlerinin durdurulması ile 1980’de yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. 1990 yılındaki yoğun çabalar sonrası, 1991 yılında Patoloji Bülteni, 8. ciltten itibaren yeniden yayınlanmaya başlamıştır. 1996 yılında Patoloji Bülteni’nin 13. cildi tamamlanmış bulunmaktadır.

Ankara Patoloji Derneği 1991 yılında “Dünya Patoloji Dernekleri Birliği (WASP)” üyeliğine kabul edilmiştir. 1996 yılı itibariyle WASP’a 45 ülkeden yalnızca 56 patoloji derneği üye kabul edilmiştir.

Başlangıçta 1 yıllığına göreve getirilen ve 5 kişiden oluşan yönetim kurulları, yapılan tüzük degişikliği ile 1993 yılından itibaren 2 yıllığına göreve getirilmekte ve 7 kişiden oluşmaktadır.

Yeni nesillerin yetişmesinde çok büyük katkıları olduğuna inandığım Ankara Patoloji Derneği önümüzdeki dönemlerde de çok önemli görevleri yerine getirecek, ufuklarını genişleterek, hedeflerini daha da büyüterek etkinliklerini sürdürecektir.

KAYNAKLAR
1. Ankara Patoloji Derneği Tüzüğü. 1974.
2. Patoloji Bülteni. Cilt 1, Sayı 1. 1974.
3. Patoloji Bülteni. Cilt 8, Sayı 1-2. 1991.
4. Patoloji Bülteni. Cilt 13, Sayı 3-4. 1996.
5. Prof. Dr. Orhan BULAY. Kişisel görüşme.
6. Prof. Dr. Gamze MOCAN. Kişisel görüşme

Ankara’da Patoloji Derneği kurulması düşüncesinin ilk sahibi Doç.Dr.İlhan İMAMOĞLU’dur. İlhan İmamoğlu’nun öncülüğü ile 1967 Mart ayında Osman Nuri AKER, Aydın AKKAYA, Orhan BULAY, Necati Eranıl, İlhan İMAMOĞLU, Muharrem KÖKSAL, Kamile Şevki MUTLU, Yaman ÖRS ve Mahir PAMUKÇU bir araya gelerek Ankara Patoloji Derneğinin kurulması yönünde ilk adımı atmışlar, kısa bir süre sonra 28 kişilik bir Kurucular Kurulunca Ankara Patoloji Derneği kurulmuştur.

Ankara Patoloji Derneğinin merkezi Ankara olup, Türkiye dahilinde şubeler açabilir.


Derneğin Amacı:

Genel anlamda, patoloji biliminin ilerlemesine yardımcı olmak, tıbbın ve canlıbilimin öteki dalları ile olan ilişkilerini geliştirmek;

Patoloji öğretim yöntemlerinin, ilgili eğitim kuruluşları ile hastanelerde geliştirilmesine yardımcı olmak; ülkemizde patolojinin, canlıbilimin öteki dalları ile ilişkisini kurmak ve geliştirmek;

Ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak;

Üyeler arasındaki toplumsal dayanışmayı geliştirmek, onları mesleki bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak;

Patolojiyi ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı, ve düşürücü davranışlarla, sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı topluma duyurmaktır.


Çalışmaları:

Patoloji alanında, özellikle kanser konusunda bilimsel araştırmaları desteklemek; daha çok sayıda tıp ve canlı bilim öğrencisinin bu dala ilgisini arttırmak, gerekirse bu amaçla araştırma ve öğrenci bursları vermek ya da sağlamak;

Yerel, ulusal, uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu nitelikteki toplantılara katılmak;

Patoloji alanında yayınlarda bulunmak, böyle yayınları isteklendirmektir.

1980 yılında 12 Eylül darbesinden bütün kuruluşlar gibi Ankara Patoloji Derneği de etkilenmiş, birkaç yıl tüm etkinlikleri askıya alınmıştır. Dernek, bu kesinti dönemi dışında, tüzüğünde belirtilen amaçlarını, mesleki, bilimsel ve sosyal etkinliklerini yürütmektedir. Yirmisekiz kurucu üye ile yaşama atılan derneğin bugünkü üye sayısı 562 dir.

Kuruluşundan bugüne kadar Ankara Patoloji Derneği Başkanlığı görevinde bulunanların listesi, ilk kez görev alışları gözönüne alınarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Muharrem Köksal (1967-1968) (1969-1971) (1973-1974) (1976-1977)

Necati Eranıl (1968-1969)

Orhan Bulay (1971-1972) (1974-1975) (1980-1981)

Aydın Akkaya (1972-1973) (1975-1976) (1978-1979) (1981-1982)

Ali Ulvi özkan (1977-1978)

Behsan önol (1979-1980) (5.5.1982-17.10.1982) (1988-1990) (1995)

Bedri Uzunalimoğlu (1986-1987)

Özden Tulunay (1987-1988)

Dinçer Öğün (1990-1992)

Fehmi Aksoy (1992-1993)

Gamze Mocan (1993-1995)

Ömer Uluoğlu (1995-1997)

Türkan Küçükali (1997-1999)

Leyla Memiş (1999-2001) (2005-2007)

Yücel Güngen (2001-2005)

Hüseyin Üstün (2007-2009)

Nural Erdoğan (2009-2011)

Murat Alper (2011-2013)

Başlangıçta 1 yıllığına göreve getirilen ve 5 kişiden oluşan yönetim kurulları, yapılan tüzük degişikliği ile 1993 yılından itibaren 2 yıllığına göreve getirilmekte ve 7 kişiden oluşmaktadır.

Dernek, kuruluşundan bugüne gerçekleştirmekte olduğu yıllık kongre ve sempozyumların yanısıra, anma günleri, özel günler, kurslar düzenlemiştir.

İlki 1969’da yapılan sempozyumları 1973 yılındaki ilk Ulusal Patoloji Kongresi izledi. Bu kongrenin genel kurulunda alınan kararla sıra ile bir yıl kongre, bir yıl sempozyum yapılması; bu toplantıların Ankara Patoloji Derneği ve merkezi İstanbul’da bulunan Türk Patoloji Derneği tarafından sırayla düzenlenmesi, kongrelerin sırayla Ankara, İstanbul ve İzmir’de, sempozyumların da Tıp Fakültesi bulunan diğer illerde yapılması kararlaştırıldı. Ankara Patoloji Derneği tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen kongre ve sempozyumların listesi aşağıdadır:


SEMPOZYUM VE KONGRELER

1969 SEMPOZYUM – LENFOMALAR, (ANKARA)

1971 SEMPOZYUM – AKCİĞER TüMöRLERİ, (ANKARA)

1972 SEMPOZYUM – KEMİK TüMöRLERİ, (IZMIR)

1973 KONGRE I (ANKARA)

1974 SEMPOZYUM – EKİNOKOKLAR, (ERZURUM)

1977 KONGRE -(İZMIR)

1978 SEMPOZYUM – BEYİN TüMöRLERI, (BURSA)

1979 KONGRE IV(ANKARA)

1980-1983

1984 KONGRE VI-(İZMIR)

1987 SEMPOZYUM – ERKEN MİDE ve MEME TüMöRLERİ, (SAMSUN)

1988 KONGRE VIII(ANKARA)

1991 SEMPOZYUM X- İNCE İĞNE ASPIRASYON BİYOPSİSİ, (NEVŞEHİR)

1992 KONGRE -(GIRNE)

1995 SEMPOZYUM – KARACİĞER PATOLOJİSİ, (BURSA)

1996 KONGRE XII-(ANKARA)

27-30 Mayıs 1998 SEMPOZYUM XIV, Hematopatoloji ANTALYA

2003-XVI.Ulusal Patoloji Kongresi, Konya

2005 -XXIII World Congress of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM), İSTANBUL

Ankara Patoloji Derneği 1991 yılında “Dünya Patoloji Dernekleri Birliği (WASP)” üyeliğine kabul edilmiştir.


KURSLAR

1993 –Böbrek biyopsisi kursu

1994 –Kemik tümör ve tümör benzeri lezyonları kursu

1994-Yumuşak doku tümörlerinde ince iğne asp. Sitolojisi

1996-Sitopatoloji kursu

1999 -Endometrium ve Plasenta Patolojisi Mod: Prof. Dr. Türkan Küçükali

2000 -Baş ve Boyun Patolojisi Kursu Mod: Prof. Dr. Ömer Günhan

2000 -Yumuşak Doku Tümörleri Kursu Mod: Prof. Dr. Ömer Uluoğlu

2001 -Nodal Lenfomalar kursu: Mod;Prof.Dr.Şevket Ruacan

2002-Sitopatoloji kursu:Mod;Prof. Dr.Gamze Mocan

2002-Karaciğerin non-neoplastik hastalıkları kursu:Mod;Prof.Dr. Bedri Uzunalimoğlu

2003-Akciğer tümörleri ve tümör benzeri lezyonları kursu:Mod; Prof.Dr.Leyla Memiş

2005-Yumuşak doku tümörleri kursu:Mod;Prof.Dr.Bülent Celasun

2005-Kemik İliğine yaklaşım kursu:Mod;Prof.Dr.Ayşegül Üner

2006-Meme Patolojisi Kursu: Mod; Prof.Dr. Serpil Dizbay Sak

2006-Meme Patolojisi Temel Kursu: Mod; Prof. Dr. Beyhan Demirhan

2007-Prostat-Mesane Patolojisi Kursu: Mod: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu

2012- EsCOP Jinekopatoloji kursu: Mod: Prof.Dr. Arzu Ensari- Prof.Dr. Ayşe Sertçelik

2013- Karaciğer ve Bilier Sistem Patolojisi Kursu: Mod:Prof.Dr. Olcay Kandemir


PATOLOJİ KIŞ OKULU

I.PATOLOJİ KIŞ OKULU 18-19 Şubat ve 17-18 Mart 2012 Mod: Prof.Dr. Murat ALPER
II.PATOLOJİ KIŞ OKULU2-3 ve 16-17 Mart 2013 Mod: Prof.Dr. Murat ALPER

1974 yılı, Ankara Patoloji Derneği’nin kısa geçmişindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir.
Bu yıl Patoloji Bülteni (TURKISH BULLETIN OF PATHOLOGY), derneğin yayın organı olarak yayına başlamıştır. İlk sayının ilk makalesi Prof. Dr. Necati Eranıl tarafından yazılan “Nefronun Dejeneratif Değişiklikleri Hakkında” başlıklı yazı olmuştur.
Meslektaşlar arasında bilgi iletimi, aktarımı ve paylaşımı konusunda çok önemli bir görev üstlenen bu dergi çok büyük bir boşluğu doldurmuş, üstün nitelikli ve kaliteli bir yayın organı olarak yayınlanmaya devam ederken, dernek faaliyetlerinin durdurulması ile 1980’de yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştır.
1990 yılındaki yoğun çabalar sonrası, 1991 yılında Patoloji Bülteni , 8. ciltten itibaren yeniden yayınlanmaya başlamıştır.
1996 yılında Patoloji Bülteni’nin 13. cildi tamamlanmış bulunmaktadır.
2004 yılında dergi yayın hayatına son vermiştir. ( ISSN, : 1301-2851. Yayıncı, : Ankara Patoloji Derneği. Girdiği İndeksler, : Tübitak Tıp Dizini, EMBASE/Excerpta Medica ) .
Patoloji Bülteni (TURKISH BULLETIN OF PATHOLOGY), arşivine http://www.turkjpath.org/archive_PB.php3 adresinden erişebilirsiniz.

“Derneğimizin 40. yılı, Prof.Dr.Leyla Memiş’in sunumu”

“Derneğimizin 40. yılı, Doç.Dr.Selda Seçkin’in sunumu”

“Derneğimizin 40. yılı, Doç.Dr.Alp Usubütün’ün sunumu”


ANMA GÜNLERİ

1989-İLHAN İMAMOGLU ANMA Günü: Deneysel Akciğer Kanseri, Kanser Kemoterapisi Komplikasyonları konulu konferanslar

1993-NECATI ERANİL ANMA Günü: Serviks Kanseri Paneli

1994-AFET ARKAN ANMA Günü: Yumuşak Doku Tümörleri Paneli

1995-PERIHAN CAMBEL ANMA Günü: Santral ve Periferik Sinir Sisteminin Kılıf Tümörleri Paneli


ÖZEL GÜNLER

1994- MUHARREM KÖKSAL Günü: Malign Melanoma Paneli

1994- OSMAN NURI AKER Günü: Sitoloji Paneli

1995- YAVUZ AKSU Günü: Akciğer Tümörlerii Paneli

1996- ALI ULVI ÖZKAN Günü: Göz Patolojisi Paneli

1997- TURAN KUTKAM Günü: Kemik Patolojisi Paneli

1997- AYDIN AKKAYA Günü: Mycosis Fungoides Paneli

13 Aralık 1997 – PROF.DR. BEHÇET TINAZTEPE Günü: Böbrek Hastalıkları Paneli

11 Nisan 1998 – PROF.DR. ORHAN BULAY Günü: Over Tümörleri Paneli

7 Kasım 1998 – PROF.DR. ARİF HİKMET YüKSEL Günü: Larinks Tümörleri

13 Şubat 1999 – PROF.DR. KADRİ BACACI Günü: Memenin Borderline Lezyonları

8 Mart 2003-Doç.Dr. FEHMİ AKSOY Günü:Larenks Karsinomu

27 Mayıs 2005-Prof.Dr. KERİMAN TINAZTEPE Günü: çocukluk çağı glomerül hastalıkları

5 Mayıs 2007- Ankara Patoloji Derneği 40. Yıl Toplantısı

Değerli Üyemiz


Dernek faaliyetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için https://ankarapatolojidernegi.org sitemizden "Üye işlemleri" sekmesini kullanarak APD Bilgi Yönetim Sistemine kaydolmanız gerekmektedir.

TC kimlik no kullanarak Şifre Gönder / Parolamı Unuttum butonu ile şifrenizi almanız ve üyelik profilinizi güncellemeniz beklenmektedir.

Telefon numaranızın değişmiş olması durumunda info@ankarapatolojidernegi.org mail adresine yeni telefon numaranızı gönderdiğiniz taktirde sistemde ilgili değişiklikler yapılacaktır.

APD Bilgi Yönetim Sisteminde "Ödemelerim" sekmesinden senelik aidatınızı ödeyebilirsiniz.

1 sene içinde APD Bilgi Yönetim Sistemine kaydolmayan ve üyelik aidatını ödemeyen üyelerimizin üyelikleri askıya alınacaktır.