Önceki Yönetim Kurulları

 1. 2017-2019 Dönemi
  Işınsu KUZU (Başkan)
  Özay GÖKÖZ (Başkan Yardımcısı)
  Duygu KANKAYA (Sekreter)
  Deniz Ateş ÖZDEMİR (Sayman)
  Ayşegül Aksoy ALTINBOĞA(Üye)
  Evrim ÖNDER (Üye)
  Ayşen TERZİ (Üye)
 2. 2015-2017 Dönemi

  Prof. Dr. Ayşe DURSUN / Gazi Üniversitesi(Başkan)
  Prof. Dr. Özlem ERDEM / Gazi Üniversitesi(Başkan Yardımcısı)
  Doç. Dr. Nesrin TURHAN / Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Sekreter)
  Yrd. Doç. Dr. Kemal KÖSEMEHMETOĞLU / Hacettepe Üniversitesi(Sayman)
  Doç. Dr. Nihan HABERAL REYHAN / Başkent Üniversitesi(Üye)
  Prof. Dr. Gülşah KAYGUSUZ / Ankara Üniversitesi(Üye)
  Uzm. Dr. Tuba UNAL/ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Üye)

 3. 2013-2015 Dönemi

  Prof.Dr. Gökhan GEDİKOĞLU(Başkan)
  Prof.Dr. Nalan AKYÜREK(2. Başkan)
  Uz. Dr. Ata TürkerARIKÖK(Yazman)
  Uz.Dr. Kemal KÖSEMEHMETOĞLU(Sayman)
  Doç. Dr. Koray CEYHAN(Üye)
  Uz. Dr. Mehmet DOĞAN(Üye)
  Uz. Dr. Merih TEPEOĞLU(Üye)

 4. 2011-2013 Dönemi

  Prof.Dr. Murat ALPER(Başkan)
  Prof.Dr.Olcay Kandemir(Başkan Yrd.)
  Uz.Dr. Demet YILMAZER(Yazman)
  Uz.Dr. Kemal KÖSEMEHMETOĞLU(Sayman)
  Koray CEYHAN(Üye)
  Mehmet DOĞAN(Üye)
  Ayper KAÇAR(Üye)

 5. 2009-2011 Dönemi

  Dr Nural ERDOĞAN / Ankara Üniversitesi(Başkan)
  Dr Dilek Ertoy BAYDAR / Hacettepe Üniversitesi(2.Başkan)
  Dr Aylin OKÇU HEPER / Ankara Üniversitesi(Sekreter)
  Dr Sevgen ÖNDER / Hacettepe Üniversitesi(Sayman)
  Dr Banu BLEZİKÇİ / Başkent Üniversitesi ,Tıp Fakültesi Patoloji (Üye)
  Dr Sema HÜCÜMENOĞLU / Ankara Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Üye)
  Dr Gülüşan ERGÜL / Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Üye)

 6. 2007-2009 Dönemi

  Doç.Dr. Hüseyin ÜSTÜN / Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü(Başkan)
  Prof.Dr.Bülent CELASUN / Başkent Üniversitesi, Patoloji ABD(2. Başkan)
  Doç.Dr.Aylin OKÇU HEPER / Ankara Üniversitesi Tıp Fak., Patoloji ABD(Sekreter)
  Doç.Dr.Levent ALBAYRAK / Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü(Sayman)
  Doç.Dr.Alp USUBÜTÜN / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak., Patoloji ABD(Üye)
  Dr.Müzeyyen ASTARCI / Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü(Üye)
  Dr.İpek Işık GÖNÜL(Üye)

 7. 2005-2007 Dönemi

  Prof. Dr. Leyla MEMİŞ / Gazi Üniversitesi Tip Fak. Patoloji ABD(Başkan)
  Prof. Dr. Gülen AKYOL / Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(2. Bakkan)
  Doç. Dr. Pınar FIRAT / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(Sekreter)
  Doç.Dr.Hüseyin ÜSTÜN / Özel TDV 29 Mayıs Hastanesi(Sayman)
  Doç. Dr. Handan ÖZDEMİR / Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(Üye)
  Uz.Dr.Ünsal HAN / Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği(Üye)
  Uz. Dr. Sezer KULAÇOĞLU / Ankara Numune Hastanesi, Patoloji Kliniği(Üye)

 8. 2001-2005 Dönemi

  Prof. Dr. Yücel GÜNGEN / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(Başkan)
  Prof. Dr. Ayşe DURSUN / Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(2. Başkan)
  Prof. Dr. Arzu SUNGUR / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(Sekreter)
  Doç. Dr. Levent ALBAYRAK / Ankara Numune Hastanesi Patoloji Servisi(Sayman)
  Doç. Dr. Esra ERDEN / Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD( Üye)
  Prof. Dr. Beyhan DEMİRHAN / Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD(Üye)
  Doç. Dr. Selda SEÇKİN / Numune Hastanesi Tıp Fak. Patoloji ABD(Üye)

 9. 1997-1999 Dönemi

  Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ / Hacettepe Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD(Başkan)
  Doç. Dr. Fehmi AKSOY / Ankara Numune Hastanesi Patoloji Servisi(2. Başkan)
  Doç. Dr. Bülent CELASUN / GATA Patoloji ABD(Yazman)
  Doç. Dr. Huseyin ÜSTÜN / SB Ankara Hastanesi(Sayman)
  Doç. Dr. Arzu ENSARI / Ankara Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD(Üye)
  Doç. Dr. Gülen AKYOL / Gazi Üni. Tıp Fak. Patoloji ABD(Üye)
  Dr. Yeşim SAĞLICAN / Onkoloji Hastanesi Patoloji Servisi(Üye)