ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

2022-2023 AYLIK TOPLANTI PROGRAMI